HD Ho Tram Hotel

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Thanh Son Hamlet 1A, Phuoc Thuan, Xuyen Moc, Ba Ria – Vung Tau, Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 584 06 89
Trang web
Vị trí chính xác 105.267.444, 1.073.894.306


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Kiều Anh Vũng Tàu