Hạt giống rau, hoa Quảng Nam – Phúc Garden, Phường Phước Hòa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 32 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Phước Hòa, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 091 198 81 13
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 155.563.533, 1.084.869.468


Địa chỉ Hạt giống rau, hoa Quảng Nam - Phúc Garden ở đâu?

32 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Phước Hòa, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Hạt giống rau, hoa Quảng Nam - Phúc Garden như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-20:30], Thứ Ba:[07:30-20:30], Thứ Tư:[07:30-20:30], Thứ Năm:[07:30-20:30], Thứ Sáu:[07:30-20:30], Thứ Bảy:[07:30-20:30], Chủ Nhật:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Doanh nghiệp tư nhân Phong Yêm