Hàng Dương Quán, Đạ Huoai

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Thôn 3, Đạ Huoai, Lâm Đồng 66657, Việt Nam
Số điện thoại 0398 030 275
Trang web hangduongquan.com
Vị trí chính xác 114.101.305, 1.076.273.193


Địa chỉ Hàng Dương Quán ở đâu?

Thôn 3, Đạ Huoai, Lâm Đồng 66657, Việt Nam

Giờ làm việc của Hàng Dương Quán như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-23:00], Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00], Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hafi Hotel and Restaurant