Hanbok Korean BBQ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đ.61, Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0389 989 300
Trang web
Vị trí chính xác 108.315.328, 10.677.006.899.999.900


Địa chỉ Hanbok Korean BBQ ở đâu?

Đ.61, Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hanbok Korean BBQ như thế nào?

Thứ Năm:[11:00-23:00], Thứ Sáu:[11:00-23:00], Thứ Bảy:[11:00-23:00], Chủ Nhật:[11:00-23:00], Thứ Hai:[11:00-23:00], Thứ Ba:[11:00-23:00], Thứ Tư:[11:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Tnhh Tm Dv Kumdo, Lái Thiêu