Hana Buffet

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 243 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 555579
Trang web hana.vn
Vị trí chính xác 10.783.484.699.999.900, 10.669.103.129.999.900


Địa chỉ Hana Buffet ở đâu?

243 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hana Buffet như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Buffet Oscar Sài Gòn, Bến Nghé