Hana BBQ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 205 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 1900 555579
Trang web hana.vn
Vị trí chính xác 10.352.388.699.999.900, 1.070.884.932


Địa chỉ Hana BBQ ở đâu?

205 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Hana BBQ như thế nào?

Thứ Tư:[11:00-15:30], Thứ Năm:[11:00-15:30], Thứ Sáu:[11:00-15:30], Thứ Bảy:[11:00-15:30], Chủ Nhật:[11:00-15:30], Thứ Hai:[11:00-15:30], Thứ Ba:[11:00-15:30]

Địa chỉ email của Hana BBQ là gì?

hanavietnam@gmail.com, info@hanahotel.com.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  CATERINGKIEUAN, Mỹ Xuân