HALOMART HẠ LONG

Thông tin chi tiết

Địa chỉ D2-01 Marine Plaza, Đại lộ Hạ Long Marine, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 989 86 79
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 209.547.958, 1.070.146.063


Địa chỉ HALOMART HẠ LONG ở đâu?

D2-01 Marine Plaza, Đại lộ Hạ Long Marine, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của HALOMART HẠ LONG như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  MINISTOP, 54 Đường Hoa Lan