Halo Coffee

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 23 Trần Thúc Nhẫn, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 091 567 88 81
Trang web
Vị trí chính xác 16.457.978, 1.075.825.186


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Sơn Hải 3