Hair Salon Nguyễn, Thạc Gián

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 65 Hoàng Hoa Thám, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0778 618 816
Trang web
Vị trí chính xác 16.067.232.999.999.900, 10.821.000.599.999.900


Địa chỉ Hair Salon Nguyễn ở đâu?

65 Hoàng Hoa Thám, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hair Salon Nguyễn như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TG barber shop, Trung Hoà