Hải sản sống phước tỉnh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Phước Tỉnh, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 760 60 07
Trang web haisantuoisong.com.vn
Vị trí chính xác 104.042.733, 10.718.139.959.999.900


Địa chỉ Hải sản sống phước tỉnh ở đâu?

Phước Tỉnh, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Hải sản sống phước tỉnh như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chợ Long Bình Tân