Hải Sản Sạch, Phú Thọ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 173 Đ. 30 Tháng 4, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0769 067 888
Trang web
Vị trí chính xác 109.690.438, 1.066.701.671


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tôm Hùm Alaska - KingCrab Mr D