Hải Sản Quán

Thông tin chi tiết

Địa chỉ No 9 Phạm Văn Nghị, Street, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 098 958 88 27
Trang web
Vị trí chính xác 103.875.083, 10.709.757.719.999.900


Địa chỉ Hải Sản Quán ở đâu?

No 9 Phạm Văn Nghị, Street, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Hải Sản Quán như thế nào?

Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng PHƯƠNG ĐÔNG BẾN GỖ, Long Bình Tân