Hải sản Phố, Bắc Mỹ An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 51 Võ Nguyên Giáp, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 094 594 32 32
Trang web haisanpho.vn
Vị trí chính xác 160.480.943, 10.824.949.889.999.900


Địa chỉ Hải sản Phố ở đâu?

51 Võ Nguyên Giáp, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hải sản Phố như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:30], Chủ Nhật:[10:00-22:30], Thứ Hai:[10:00-22:30], Thứ Ba:[10:00-22:30], Thứ Tư:[10:00-22:30], Thứ Năm:[10:00-22:30], Thứ Sáu:[10:00-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Mua Bán Hải Sản vũng tàu thái Loan