Hải Sản Lưới Biển, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 10 Nguyễn Văn Bạch, Phường 3, Tây Ninh, 84000, Việt Nam
Số điện thoại 093 939 34 43
Trang web luoibien.com
Vị trí chính xác 113.166.921, 1.061.047.366


Địa chỉ Hải Sản Lưới Biển ở đâu?

Số 10 Nguyễn Văn Bạch, Phường 3, Tây Ninh, 84000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hải Sản Lưới Biển như thế nào?

Thứ Bảy:[10:30-22:00], Chủ Nhật:[10:30-22:00], Thứ Hai:[10:30-22:00], Thứ Ba:[10:30-22:00], Thứ Tư:[10:30-22:00], Thứ Năm:[10:30-22:00], Thứ Sáu:[10:30-22:00]

Mạng xã hội của Hải Sản Lưới Biển là gì?

facebook: https://www.facebook.com/haisanluoibien/

Hình ảnh

Xem thêm:  Gà rán - Hamburger, Phước An