Hạ Trắng – Trung tâm bảo hành sửa chữa máy tính – laptop

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 132 Nguyễn Huệ, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 098 910 81 08
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 164.585.024, 10.759.341.099.999.900


Xem thêm:  Máy Tính Hải Phòng - Laptop Cũ Hải Phòng, Kênh Dương