HẠ LONG HOTEL THỦ ĐỨC HỒ CHÍ MINH( Khách sạn Ngà Voi)

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 76/2k, Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 720300, Việt Nam
Số điện thoại 096 743 09 09
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.864.469.999.999.900, 1.067.815.409


Xem thêm:  H&H Apartment, Thượng Lý