H88 tattoo studio

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 88 P. Tôn Đản, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0888 205 555
Trang web
Vị trí chính xác 20.856.286, 10.667.149.099.999.900


Địa chỉ H88 tattoo studio ở đâu?

88 P. Tôn Đản, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của H88 tattoo studio như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-18:00], Thứ Bảy:[11:00-17:00], Chủ Nhật:[11:00-17:00], Thứ Hai:[09:00-18:00], Thứ Ba:[09:00-18:00], Thứ Tư:[09:00-18:00], Thứ Năm:[09:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  CỬA HÀNG XĂM HÌNH-XỎ KHUYÊN-XÓA XĂM LASER