Gym Fitness Thanh Hùng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 136 Nguyễn Thiện Kế, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 535 80 00
Trang web
Vị trí chính xác 160.577.736, 1.082.391.669


Địa chỉ Gym Fitness Thanh Hùng ở đâu?

136 Nguyễn Thiện Kế, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Gym Fitness Thanh Hùng như thế nào?

Thứ Hai:[04:30-11:00], Thứ Ba:[04:30-11:00], Thứ Tư:[04:30-11:00], Thứ Năm:[04:30-11:00], Thứ Sáu:[04:30-11:00], Thứ Bảy:[04:30-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  CLB Thể Dục Thể Thao Lam Nhật, Lộc Tiến