GUGO Mart, Hoà Cường Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 185 Núi Thành, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 191 09 19
Trang web gugomart.com.vn
Vị trí chính xác 160.460.693, 10.822.136.359.999.900


Địa chỉ GUGO Mart ở đâu?

185 Núi Thành, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của GUGO Mart như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu thị Bách hoá XANH 376 Lý Thái Tổ