Gong Cha Bà Rịa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 160 Bạch Đằng, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 6532 532
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 104.916.808, 1.071.743.034


Địa chỉ Gong Cha Bà Rịa ở đâu?

160 Bạch Đằng, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Gong Cha Bà Rịa như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-22:30], Thứ Năm:[07:30-22:30], Thứ Sáu:[07:30-22:30], Thứ Bảy:[07:30-22:30], Chủ Nhật:[07:30-22:30], Thứ Hai:[07:30-22:30], Thứ Ba:[07:30-22:30]

Địa chỉ email của Gong Cha Bà Rịa là gì?

janedoe@foody.vn, info@foody.vn, support@shopeefood.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  B2B Coffee And Acoustic, Đông Hoà