Giặt Ủi Quận 5 – Miễn phí giao nhận

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 322 An D. Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 436 99 68
Trang web
Vị trí chính xác 107.601.132, 10.667.942.939.999.900


Địa chỉ Giặt Ủi Quận 5 - Miễn phí giao nhận ở đâu?

322 An D. Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt Ủi Quận 5 - Miễn phí giao nhận như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Tiệm Giặt Là Hải Hà, Đông Hải 1