Giặt ủi Hữu Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 39 Đường Trương Công Định, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3826 372
Trang web
Vị trí chính xác 11.943.664.199.999.900, 10.843.479.939.999.900


Địa chỉ Giặt ủi Hữu Thành ở đâu?

39 Đường Trương Công Định, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt ủi Hữu Thành như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Giặt ủi Đà Nẵng - Susan's Laundry, Khuê Trung