Giặt Ủi Hoàn Hảo

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 127 Núi Thành, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 548 40 25
Trang web
Vị trí chính xác 160.484.583, 10.822.099.419.999.900


Địa chỉ Giặt Ủi Hoàn Hảo ở đâu?

127 Núi Thành, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt Ủi Hoàn Hảo như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-19:00], Thứ Ba:[07:30-19:00], Thứ Tư:[07:30-19:00], Thứ Năm:[07:30-19:00], Thứ Sáu:[07:30-19:00], Thứ Bảy:[07:30-19:00], Chủ Nhật:[07:30-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty Cổ phần Chế Biến hàng xuất khẩu Long An