Giặt là Mai Trâm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 34A Bà Triệu, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 091 233 40 33
Trang web
Vị trí chính xác 16.468.398.399.999.900, 1.075.987.316


Địa chỉ Giặt là Mai Trâm ở đâu?

34A Bà Triệu, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt là Mai Trâm như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng Giặt sấy ABC