Giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 190 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3844 8206
Trang web gxdaminh.net
Vị trí chính xác 107.938.811, 1.066.694.308


Địa chỉ Giáo xứ Đa Minh - Ba Chuông ở đâu?

190 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Giáo xứ Đa Minh - Ba Chuông như thế nào?

Thứ Năm:[04:30-21:00], Thứ Sáu:[04:30-21:00], Thứ Bảy:[04:30-21:00], Chủ Nhật:[04:30-21:00], Thứ Hai:[04:30-21:00], Thứ Ba:[04:30-21:00], Thứ Tư:[04:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Thác Đá Hàn