Garage Ô Tô Mạnh Kha, Lãm Hà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 787, Đường Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 444 22 06
Trang web
Vị trí chính xác 20.823.011.299.999.900, 1.066.501.696


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  MG Hải Phòng, P