Gánh – bún đậu mắm tôm, khu 12

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 189 Tôn Đức Thắng, khu 12, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0386 797 789
Trang web ganhbunaumamtom.business.site
Vị trí chính xác 10.796.291.199.999.900, 1.069.484.447


Địa chỉ Gánh - bún đậu mắm tôm ở đâu?

189 Tôn Đức Thắng, khu 12, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Gánh - bún đậu mắm tôm như thế nào?

Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  KALINA Wedding & Events