Gà Tươi Mạnh Hoạch – Lẩu Nai – kCN Tràng Duệ, Hồng Phong

Thông tin chi tiết

Địa chỉ VHC6+CRH, Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 563 48 34
Trang web
Vị trí chính xác 20.871.068.599.999.900, 1.065.621.027


Địa chỉ Gà Tươi Mạnh Hoạch - Lẩu Nai - kCN Tràng Duệ ở đâu?

VHC6+CRH, Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Gà Tươi Mạnh Hoạch - Lẩu Nai - kCN Tràng Duệ như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Yến Hải Sản, Phường 1