Gà Nướng Vịt Cỏ Vân Đình, 3JXP+9RV, Đường DJ5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 3JXP+9RV, Đường DJ5, Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0788 545 565
Trang web
Vị trí chính xác 110.984.898, 1.066.370.536


Địa chỉ Gà Nướng Vịt Cỏ Vân Đình ở đâu?

3JXP+9RV, Đường DJ5, Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Gà Nướng Vịt Cỏ Vân Đình như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Mạng xã hội của Gà Nướng Vịt Cỏ Vân Đình là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/pages/category/Diner/V%25E1%25BB%258Bt-c%25E1%25BB%258F-v%25C3%25A2n-%25C4%2591%25C3%25ACnh-S%25E1%25BB%25A9c-H%25E1%25BB%2593ng-100817461621387/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ẩm Thực Làng Tre, Tân Chánh Hiệp