Gà Nướng Suối Tre Long Sơn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Thôn 4, Xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 097 195 91 59
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 104.469.567, 10.708.810.869.999.900


Địa chỉ Gà Nướng Suối Tre Long Sơn ở đâu?

Thôn 4, Xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Gà Nướng Suối Tre Long Sơn như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Bảo Ngọc, Hùng Vương