G-Boss Center 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 3038 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 091 125 57 99
Trang web gbosscenter.com
Vị trí chính xác 107.083.292, 1.066.235.122


Địa chỉ G-Boss Center 2 ở đâu?

3038 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của G-Boss Center 2 như thế nào?

Thứ Tư:[05:30-21:30], Thứ Năm:[05:30-21:30], Thứ Sáu:[05:30-21:30], Thứ Bảy:[05:30-21:30], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[05:30-21:30], Thứ Ba:[05:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  YOGA - GÒ VẤP, Phường 11