Funny Bakery – Tiệm Bánh Vui Vẻ, Niệm Nghĩa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ ngõ 271 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0705 666 404
Trang web
Vị trí chính xác 208.424.457, 1.066.685.021


Địa chỉ Funny Bakery - Tiệm Bánh Vui Vẻ ở đâu?

ngõ 271 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Funny Bakery - Tiệm Bánh Vui Vẻ như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00], Thứ Bảy:[09:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Udon Donnosuke