FPT Software Hồ Chí Minh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đường D1, Đ. D1, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 715650, Việt Nam
Số điện thoại 028 3736 2323
Trang web fpt-software.com
Vị trí chính xác 108.508.885, 10.679.832.669.999.900


Địa chỉ FPT Software Hồ Chí Minh ở đâu?

Đường D1, Đ. D1, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 715650, Việt Nam

Giờ làm việc của FPT Software Hồ Chí Minh như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30], Thứ Sáu:[07:00-21:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-21:30], Thứ Ba:[07:00-21:30]

Địa chỉ email của FPT Software Hồ Chí Minh là gì?

michael.hering@fsoft.com.vn, support.germany@fpt-software.com, jerome.modolo@fsoft.com.vn, fsvk.contact@fpt.sk, support@fpt-software.com

Hình ảnh

Xem thêm:  VietIS Software Corporation, Dịch Vọng Hậu