FPT Shop, 616 Khu phố Minh Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 616 Khu phố Minh Phú, Châu Thành, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6601
Trang web fptshop.com.vn
Vị trí chính xác 99.067.382, 1.051.574.215


Địa chỉ FPT Shop ở đâu?

616 Khu phố Minh Phú, Châu Thành, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của FPT Shop như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Mạng xã hội của FPT Shop là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/pages/category/Computers–Brand-/Fpt-Shop-Minh-L%25C6%25B0%25C6%25A1ng-Ch%25C3%25A2u-Th%25C3%25A0nh-Ki%25C3%25AAn-Giang-107255818131611/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng iPhone giá rẻ