FPT Shop

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 139 C, 139 Lê Thái Tổ, Phường 2, Vĩnh Long, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6601
Trang web fptshop.com.vn
Vị trí chính xác 102.537.349, 1.059.648.684


Địa chỉ FPT Shop ở đâu?

Số 139 C, 139 Lê Thái Tổ, Phường 2, Vĩnh Long, Việt Nam

Giờ làm việc của FPT Shop như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Địa chỉ email của FPT Shop là gì?

p@fptshop.com.vn, g@fptshop.com.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Mỹ Uyên