FPT Plaza 1, Hoà Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Trần Quốc Vượng, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 594 98 33
Trang web fptplaza.com.vn
Vị trí chính xác 15.982.863.199.999.900, 1.082.611.147


Địa chỉ FPT Plaza 1 ở đâu?

Trần Quốc Vượng, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của FPT Plaza 1 như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chung Cư Hưng Ngân