Epark – Tam Giang Lagoon

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Phá Tam Giang, Quảng Lợi,Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên Huế, 530000, Việt Nam
Số điện thoại 091 720 02 03
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 166.118.058, 10.749.143.409.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Khu vui chơi - Cafe HOÀNG PHÚC, Phú Lâm