ELLY

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 583 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 100000, Việt Nam
Số điện thoại 090 663 60 00
Trang web elly.vn
Vị trí chính xác 107.411.557, 10.672.995.739.999.900


Địa chỉ ELLY ở đâu?

583 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của ELLY như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Vàng Kim Yến