Dự án Lavida Residences – Khu Nhà Ở Cao Cấp Vườn Xuân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 299 Ba Tháng Hai, Phường 12, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3515 789
Trang web lavidaresidences.vn
Vị trí chính xác 103.998.391, 1.071.544.931


Địa chỉ Dự án Lavida Residences - Khu Nhà Ở Cao Cấp Vườn Xuân ở đâu?

299 Ba Tháng Hai, Phường 12, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam

Giờ làm việc của Dự án Lavida Residences - Khu Nhà Ở Cao Cấp Vườn Xuân như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-21:30], Thứ Sáu:[07:30-21:30], Thứ Bảy:[07:30-21:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-21:30], Thứ Ba:[07:30-21:30], Thứ Tư:[07:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Royal Town Dĩ An, Tân Đông Hiệp