Đông Lâm Restaurant, Ngũ Hành Sơn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0899 878 800
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 16.052.812, 1.082.468.732


Địa chỉ Đông Lâm Restaurant ở đâu?

Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đông Lâm Restaurant như thế nào?

Thứ Hai:[10:30-23:00], Thứ Ba:[10:30-23:00], Thứ Tư:[10:30-23:00], Thứ Năm:[10:30-23:00], Thứ Sáu:[10:30-23:00], Thứ Bảy:[10:30-23:00], Chủ Nhật:[10:30-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Nướng Thương Nhớ, Phường 10