DOM – The Wine Bistro

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 3 Phan Bội Châu, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0343 058 147
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 16.080.802, 108.221.425


Địa chỉ DOM - The Wine Bistro ở đâu?

3 Phan Bội Châu, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của DOM - The Wine Bistro như thế nào?

Thứ Hai:[15:00-22:30], Thứ Ba:[15:00-22:30], Thứ Tư:[15:00-22:30], Thứ Năm:[15:00-22:30], Thứ Sáu:[15:00-22:30], Thứ Bảy:[15:00-22:30], Chủ Nhật:[15:00-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cậu Phùng Quán, Phường 8