ĐỘC BẢN – Giày Và Phụ Kiện VINTAGE, Kiến An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 115 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0855 268 688
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 20.808.419, 1.066.251.434


Địa chỉ ĐỘC BẢN - Giày Và Phụ Kiện VINTAGE ở đâu?

115 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của ĐỘC BẢN - Giày Và Phụ Kiện VINTAGE như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Giày Hưng Phát - Sửa giày dép, đóng mới., Khu phố Bình Đức 3