Doanh nghiệp Xã hội Tây Ninh Pride, Khu phố 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 06 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 1800 0093
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 113.102.722, 10.609.686.099.999.900


Địa chỉ Doanh nghiệp Xã hội Tây Ninh Pride ở đâu?

Số 06 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Doanh nghiệp Xã hội Tây Ninh Pride như thế nào?

Thứ Sáu:[08:30-19:30], Thứ Bảy:[08:30-19:30], Chủ Nhật:[08:30-19:30], Thứ Hai:[08:30-19:30], Thứ Ba:[08:30-19:30], Thứ Tư:[08:30-19:30], Thứ Năm:[08:30-19:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng khám Bs Thanh, Hoà Cường Bắc