Đoàn Cải Lương Hải Phòng, Phan Bội Châu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 189 P. Phan Bội Châu, Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3838 818
Trang web
Vị trí chính xác 20.856.084.499.999.900, 10.667.426.979.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hát Thế Giới Trẻ, 125 Cống Quỳnh