DNT Store

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 110 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 0827 595 856
Trang web dntvungtau.com
Vị trí chính xác 10.346.708.999.999.900, 10.708.454.499.999.900


Địa chỉ DNT Store ở đâu?

110 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Giờ làm việc của DNT Store như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-11:30], Thứ Năm:[08:00-11:30], Thứ Sáu:[08:00-11:30], Thứ Bảy:[08:00-11:30], Chủ Nhật:[08:00-11:30], Thứ Hai:[08:00-11:30], Thứ Ba:[08:00-11:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng sửa chữa máy tính 77, Vạ Mỹ