Dìn Ký – Cù Lao Xanh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 88 Nguyễn Đức Cảnh, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0889 898 000
Trang web
Vị trí chính xác 107.199.715, 1.067.115.778


Địa chỉ Dìn Ký - Cù Lao Xanh ở đâu?

88 Nguyễn Đức Cảnh, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Dìn Ký - Cù Lao Xanh như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-23:00], Thứ Ba:[10:00-23:00], Thứ Tư:[10:00-23:00], Thứ Năm:[10:00-23:00], Thứ Sáu:[10:00-23:00], Thứ Bảy:[10:00-23:00], Chủ Nhật:[10:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Hoa Viên Ngũ Ý