Di sản Văn hóa Thế Giới Mỹ Sơn, Thánh địa Mỹ Sơn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đường vào Mỹ Sơn, Thánh địa Mỹ Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3731 309
Trang web disanvanhoamyson.vn
Vị trí chính xác 157.642.768, 10.812.448.189.999.900


Địa chỉ Di sản Văn hóa Thế Giới Mỹ Sơn ở đâu?

Đường vào Mỹ Sơn, Thánh địa Mỹ Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Di sản Văn hóa Thế Giới Mỹ Sơn như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-17:00], Thứ Năm:[06:00-17:00], Thứ Sáu:[06:00-17:00], Thứ Bảy:[06:00-17:00], Chủ Nhật:[06:00-17:00], Thứ Hai:[06:00-17:00], Thứ Ba:[06:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Di Tích Nhà Lớn