Dịch vụ khách hàng MobiFone KV2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 42 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0896 653 065
Trang web mobistore.vn
Vị trí chính xác 108.042.435, 1.066.982.743


Địa chỉ Dịch vụ khách hàng MobiFone KV2 ở đâu?

42 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Dịch vụ khách hàng MobiFone KV2 như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-20:00], Thứ Sáu:[07:30-20:00], Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[07:30-18:00], Thứ Hai:[07:30-20:00], Thứ Ba:[07:30-20:00], Thứ Tư:[07:30-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Viettel Châu Đức