Dạy Trượt Patin Quận 8

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đường Số 8, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0797 628 557
Trang web
Vị trí chính xác 10.719.178.399.999.900, 1.066.878.028


Địa chỉ Dạy Trượt Patin Quận 8 ở đâu?

Đường Số 8, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Dạy Trượt Patin Quận 8 như thế nào?

Thứ Tư:[Đóng cửa], Thứ Năm:[18:00-20:00], Thứ Sáu:[Đóng cửa], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[08:00-10:00], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[18:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sân Chơi Patin Hồng Ngọc, An Phú