Đàm lan viên, Thủy Nguyên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Thuỷ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 472 26 88
Trang web
Vị trí chính xác 209.085.033, 10.667.538.289.999.900


Địa chỉ Đàm lan viên ở đâu?

Thuỷ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Đàm lan viên như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  N'thôn hạ Đức Trọng Lâm Đồng, N'Thol Hạ